درباره جشنواره


علم و دانش برای یک فرد و برای یک ملت باعث اقتدار است و ترویج فرهنگ علم دوستی و دانش پژوهی برای ساخت آینده ای روشن لازم است. با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس جدید (کووید-19) در جهان و ایجاد مشکلات متفاوت، بسیاری از پژوهشگران و مخترعان در سراسر جهان اقدام به طراحی تجهیزات و وسایل مرتبط با این بیماری نمودند. در این میان گروه تحقیقات پزشکی و فناوری های مهندسی پزشکی آرژن که مجموعه ای جوان از مخترعان ایرانی است با همکاری ویژه پژوهش سرای دانش آموزی امام محمد باقر (ع) رفسنجان و سایر مراکز علمی و صنعتی کشور اقدام به طرح ریزی و برنامه ریزی جهت برگزاری اولین جشنواره اختراعات با محوریت بیماری کرونا نموده است. گروه آرژن و همکارانش مفتخرند که این جشنواره در سطح ایران و جهان به عنوان اولین جشنواره تخصصی اختراعاتی باشد که در این حوزه حال برگزاری است.