برگزاری جلسه هماهنگی ستاد مرکزی جشنواره


به نام خدا


اخبار جشنواره - برگزاری جلسه هماهنگی ستاد مرکزی جشنواره


جلسه هماهنگی ستاد مرکزی جشنواره نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا به میزبانی فرمانداری رفسنجان برگزار شد.


جلسه ستاد مرکزی جشنواره با هدف انجام هماهنگی بین دستگاه های شهرستان رفسنجان اعم از فرمانداری، دفتر نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر، شهرداری رفسنجان و پژوهشکده علوم پایه پزشکی و اعضای ستاد جشنواره جهت برگزاری اختتامیه به میزبانی و ریاست فرماندار رفسنجان برگزار شد.


آدرس صفحات رسمی دبیرخانه جشنواره نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا در تلگرام، اینستاگرام و آپارات : @CiiAward