برگزاری فرآیند داوری مرحله دوم جشنواره


به نام خدا


اخبار جشنواره - برگزاری فرآیند داوری مرحله دوم جشنواره


فرآیند داوری مرحله دوم جشنواره در قالب ارائه آنلاین شرکت کنندگان برگزار شد.


در این مرحله از جشنواره شرکت کنندگانی که به مرحله دوم راه یافته بودند پس از ارسال فرم اطلاعات تکمیلی به ارائه طرح خود در بستر برخط (آنلاین) نمودند. این مرحله از جشنواره با حضور تمامی داوران محترم و به میزبانی موسسه فرهنگی هنری نقش مهتاب صدر و دبیرستان دوره دوم علامه حلی رفسنجان در طی ۵ روز برگزار شد.


آدرس صفحات رسمی دبیرخانه جشنواره نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا در تلگرام، اینستاگرام و آپارات : @CiiAward